Tevékenységeink


• az érdekképviselet magas szintű ellátása érdekében kapcsolatokat létesít és tart fenn, illetve együttműködik az in vitro diagnosztikával kapcsolatosan tevékenykedő hazai és külföldi szakmai, civil és egyéb szervezetekkel, illetve hatóságokkal, a közös és kölcsönös érdekek mentén együttműködik más érdekképviseleti szervekkel.

• fórumot biztosít szakmai kérdések megvitatására és közös álláspont kialakítására.

• részt vesz a tagjainak tevékenységét érintő műszaki, egészségügyi és jogi szabályozások kidolgozásában, fejlesztésében.

• kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemző szakmai-etikai normákat, ügyel ezek betartására és fellép a szakmai-etikai normákat megszegőkkel szemben.

• támogatja a tudományos tevékenységet, e körben lehetőségeket teremt tagjai számára szakmai programok és fejlesztések megvalósítására, kutatások végzésére, valamint a legújabb kutatások eredményeit elérhetővé teszi tagjai számára.

• tudományos konferenciák, szakmai rendezvények lebonyolításával vagy támogatásával segíti elő a legújabb kutatások eredményeinek megismerését és azok beépítését tagjainak tevékenységébe. Az Egyesület összegyűjti és továbbítja a tagok közös érdeklődésére számot tartó tudományos és technikai információkat. Az Egyesület a tagok közös érdekeinek mentén szervezi a tagok közös fellépését az oktatási, továbbképzési feladatok támogatásában.

• a jogalkotási folyamatok aktív nyomon követése, jogszabály tervezetek véleményezése, jogalkotás kezdeményezése, egyeztetés a jogszabályok előkészítése során a jogalkotóval és a társ szervezetekkel. Az Egyesület figyelemmel kíséri a szakmai előírások gyakorlati megvalósulását és amennyiben szükséges, az illetékes szerveknél kezdeményezi a hátrányos szabályok, intézkedések felülvizsgálatát, módosítását.

• aktív szerepet vállal a korszerű orvosi laboratóriumi diagnosztika eredményeinek és lehetőségeinek megismertetésében a hazai lakosság számára.